W chwili objęcia funkcji kierowniczej warto zdecydować się na rozwijanie kompetencji menedżerskich. Odpowiednie szkolenia mają za zadanie wzmocnienie uczucia pewności w nowej roli, zapewnienie narzędzi do pracy z ludźmi.


Jaki zakres wiedzy wchodzi w szkolenia dla nowych kierowników?
W ramach przeprowadzanych szkoleń osoby, które nie pełniły dotąd takiej funkcji lub zajęły ją niedawno mogą potrzebować szkoleń, które pomogą w przejściu procesu od pracownika do szefa, co wiąże się z nowymi zadaniami, koniecznością podziału czasu na zadania własne oraz pracę kierowniczą. Nowy kierownik powinien objąć rolę lidera całego zespołu, ale również pełnić funkcje menadżerskie oraz znać swoje mocne strony w roli menedżerskiej. W ramach szkoleń menadżerskich powinna zostać przekazana wiedza dotycząca autorytetu, wykorzystywania źródeł władzy, ale też umiejętności tworzenia dobrych relacji z podwładnymi. Takie szkolenia muszą też dać wiedzę co do stylu kierowania i dobierania go do pracowników. Ważne są też informacje dotyczące delegowania i egzekwowania realizowanych zadań. Nowy kierownik powinien także znać sposoby motywowania pracowników oraz poznać metody wywierania wpływu na pracownika. Szkolenia sprawiają, że osoby pełniące funkcję kierowniczą wzmacniają się w niej oraz są bardziej efektywni.

Czy szkolenia dla nowych kierowników przynoszą korzyści?
Szkolenia dla osób zajmujących stanowiska kierownicze pozwalają poznać zakres roli kierowniczej i zadań, które się pojawiają, metody budowania autorytetu wśród pracowników, narzędzia pracy menedżera, w tym narzędzi do zlecania zadań. W czasie szkoleń zdobywana jest wiedza jak kierować podwładnymi i jak udzielać  informacji zwrotnej. Szkolenia umożliwiają zdobycie wiedzy koniecznej do kierowania zespołem. W ramach szkoleń dostarczona będzie też wiedza dotycząca tworzenia wizerunku szefa w oczach podległych mu pracowników. W czasie szkoleń można spokojnie przećwiczyć zasady lub techniki zarządzania pracownikami oraz jak prowadzić rozmowy motywująco-rozwojowe z pracownikami. Szkolenia dla nowych kierowników prowadzone sa przez trenerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami.